Saemien histovrije - tïjjeraajroe (1700-2000 Kr.m.)

1.3 - GyhtjelasshSkriv ut

Vaestedh gyhtjelasside. Seedth daejtie dov lohkehtæjjese.

Oppgave 1

MIJ (heannadamme)?

Oppgave 2

GIEH (desnie/meatan)?

Oppgave 3

GÅESSIE (heannadi?)

Oppgave 4

GUSNIE (heannadi)?

Oppgave 5

MAN ÅVTESTE/MANNASINIE (heannadi)?

Oppgave 6

GUKTIE JIS IJ/JALLH JEATJHLAAKAN HEANNADAMME?

CAPTCHA
Dette spørsmålet tester om du er et menneske og for å forhindre søppelpost.