Primærfaner

Tsåahka-lïerehtimmieh

1.3 - Tsåahka 1

Lïerh tsåahkam gellielaakan. (Lær klokka på forskjellige måter.)

Start test