Primærfaner

Question 1 of 5
Tsåahka-lïerehtimmieh

Tsåahka 1 - Spørsmål 1 av 5

Svar på dette spørsmålet ved å dra hver rektangulære etikett til riktig sirkulære punkt.

Dra og slipp