Tsåahka-lïerehtimmieh

1.4 - Tsåahka 2Skriv ut

Vaestedh gyhtjelasside.

Oppgave 1

Tjaelieh mennie mieresne tsåahka. Vuesiehtimmen gaavhtan:

Tsåahka lea bielie göökte.

Foto: Elin Fjellheim. Creative Commons by-nc-sa
Oppgave 2

Mennie mieresne tsåahka?

Foto: Elin Fjellheim. Creative Commons by-nc-sa
Oppgave 3

Mennie mieresne tsåahka?

Foto: Elin Fjellheim. Creative Commons by-nc-sa
CAPTCHA
Dette spørsmålet tester om du er et menneske og for å forhindre søppelpost.