Laavloeh - Lïerh saemien

Ordliste

Test deg selv - Quizlet!
F T
fahtedh (IV)

streve med (bæring), arbeide med med besvær
v.g. olleh löövles (maajsojne) voessine fahth

fassedh (IV)

streve (mot et mål); hjelpe noen å klare seg selv

tjabredh (IV)

v.g. bovtsine tjabredh
streve, holde på med noe anstrengende

tjaffedh (IV)

1. anstrenge seg, streve oppover
2. hoppe opp og ned