Bakgrunnsbilde
Foto: Elin Fjellheim. Creative Commons by-nc-sa

1 - Mennie mieresne tsåahka?

1.1 - Tsåahka-baakoeh1.2 - Mennie mieresne tsåahka?1.3 - Tsåahka 11.4 - Tsåahka 2

Daelie edtjh tsåahkam lïeredh.