Luondu ja biras

4.8 - Leaibbi ja Suhpi

Govva
Creative Commons by-nc-sa
Govva: Nikanos, Kilde: Wikimedia Commons.
Govva
Creative Commons by-nc-sa
Govva: Naturgucker.de, Kilde: flickr.

Leaibbi (Alnus) bárku lea ruoksat ja adno sisttiid ostemii ja báidnimii. Leaibbis lea buorre ráhkadit biebmolihtiid danne go ii báinne biepmu. Leaibi adno viesso- ja gievkkangálvvuide ja panelaide.

Suhpi (Populus tremula) lea muorra mii ii guohcat mearačázis, ja danne adno kájáide ja fanasstáffuide. Suhpi ii ligge beare bures boaldenmuorran, ja dan sáhtte atnit go galge gáhkket dalle go geavahedje dušše muorraommana. Suhpi adno beaŋkkaide sávnnjis go ii leat gáhči ja go ii lieggan nu olu. Suhpi bissu čuovgadin ja adno panelaide.