Luondu ja biras

3.4 - Meahcceguovllut gáržot

Govva
Creative Commons by-nc-sa
Govva: Brandon, Kilde: Wikimedia Commons.
Sted: Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune
Creative Commons by-nc-sa
Sted: Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune
Govva: MeRyan, Kilde: Wikipedia.

Olbmuid doaimmat váikkuhit lundui davviguovlluin. Luoddahuksen, elfápmodoaimmahagat, oljo- ja gásabohkan, bartahuksen, ruvkedoaimmat ja eará doaimmahagat váldet olu eanaareálaid, juhket eatnamiid bihtáide ja váikkuhit ekovuogádagaide. Šattodat rievdá ja eallit ja lottit hilgot diekkár guovlluid. Muhtin eanadagat sáhttet oalát jávkat, earenoamážit čáhccás eatnamat, nu go jeakkit ja čázádagat leat unnon.

Biilaluottat ja ruovdemáđijat mat huksejuvvojit rastá meahcceguovlluid, ruvkedoaimmat ja eará doaimmat árktalaš guovlluin sáhttet áitit eamiálbmogiid árbevirolaš eallinvuogi. Dainnalágiin leat eatnamat rahpasan johtolahkii ja doaimmahagat besset viežžat luondduriggodagaid dakkár báikkiin gosa muđui eai livčče beassan.

Nuoskkideapmi sáhttá váikkuhit eanet davviálbmogiid dearvvašvuhtii go earaguovlluin. Sii borret biepmu maid vižžet luonddus. Jus eallebierggus leat mirkoávdnasat, de čuvvot dat olbmui maid.