Luondu ja biras

8.9 - Energigáldot

Govva
Creative Commons by-nc-sa
Govva: Statkraft, Kilde: flickr.

Norggas leat olu jogat ja eanut, ja danne lea eanas oassi energigálduin čáhcefápmorusttegat.

Leat ain máŋga joga máid livččii plána buođđut, muhto lea olu vuosteháhku dasa. Vuostálastit oaivvildit ahte ferte diktit boahtte buolvvaid maid beassat návddašit luonddu, jogaid ja eanuid. Ágga dulvadit ja hukset eanet fápmorusttegiid lea ahte lea dárbu eanet energiijai. Muhto lea go vejolaš boahtit dan muddui ahte ii leat dárbu eanet energiijai? Sáhttá go baicca unnidit energidárbbu?

Eará energigáldot mat leat áigeguovdilat leat bieggamillot. Leat ollu bieggamilloprošeavttat maid leat pláneme. Bieggamilloplánat leat boktán gičču. Muhtimiid mielas lea buoret hukset bieggamilluid go roggat oljju Barentsábis. Earát fas vuosttildit go dat váldet olu eatnama ja go eai dieđe váikkuhusaid. Eiseválddiid áigumuš lea vuoruhit ođasmahtti energiija. De lea dárbu vuoruhit maid dutkama ođasmahtti energiija dáfus.

Loga eambbo Loga eambbo