Saemien histovrije - tïjjeraajroe (1700-2000 Kr.m.)

Sátnelistu

Geahččal iežat - Quizlet!
D G H T
digkiedidh

diskutere

gievrie

tromme, runebomme

goere

skjema

goerehtidh

undersøke

heannadimmie

hendelse

tsevtsedh (I)

påvirke