Test av Ovttas
Duogášgovva
Govva: Jens Magnus Jensen. All rights reserved.

1 - Test av Aktan - Aktesne

1.1 - Læremiddelproduksjon i Aktan - Aktesne1.2 - Vurdering med webkamera1.3 - Mobilkamera1.4 - Oppgaver1.5 - Selvrettende prøver1.6 - Quizlet

Dette er en test for å vise frem Aktesne og noen av mulighetene som byr seg i dette verktøyet.

I dette kapittelet ser vi hvordan vi kan legge ut artikler med tekst og bilder, video og gi ulike oppgaver som elevene/studentene skal løse.