Duogášgovva
Govva: Wikipedia. Creative Commons by-nc-sa

1 - Senja

I dette kapittelet lærer vi litt om øya Senja