2.1 - Tidevann

Fjære
Creative Commons by-nc-sa
Fjære
Govva: Wikipedia.

Visste du at noen steder i verden kan forskjellen mellom flo og fjære være 15 meter?

  • Tidevann er en periodisk variasjon i vannstanden i havet
  • Når vannstanden er på sitt høyeste har vi flo eller høyvann
  • Når vannstanden er på sitt laveste har vi fjære, lavvann eller ebbe
  • Tidevannet skyldes at månen og solen med sine tyngdekrefter trekker vannet i havet mot seg
  • Flo er ulli mens fjære er fiervá på samisk