2.2 - Tang

Tang - Debbot
Creative Commons by-nc-sa
Tang - Debbot
Govva: Wikipedia.

Visste du at før i tiden brukte folk tang som gjødsel og isolasjon i hus?

  • Tang er en alge som lever i havet
  • Tangen hører til brunalge familien
  • Tang er en koloniorganisme og kan bli opptil flere meter lang
  • Tang- og tarebeltene er viktige skjulesteder for små sjødyr og fiskelarver
  • De vanligste tangartene er havsalat, grisetang, blæretang og sagtang