2.3 - Tare

Fingertare
Creative Commons by-nc-sa
Fingertare
Govva: Wikipedia.

Visste du at før i tiden ble tare brukt som gjødsel og dyrefor?

Taren har også blitt brent og brukt i produksjon av gass.

  • Tare er betegnelsen på de store tangartene som finnes i ytre del av strandsonen
  • De vanligste artene er sukkertare, fingertare, stortare, draugtare og butare
  • Noen av artene danner tareskoger i grunt, klart vann med temperatur under 20 grader
  • Tareskogene i Norge har stor økologisk betydning, både som primærprodusenter og som habitat

Primærprodusent: Produsenter av plantemateriale

Habitat: Leveområder for organismer