Duogášgovva
Govva: Wikipedia. Creative Commons by-nc-sa

4 - Fisk

I dette kapittelet lærer vi litt om de forskjellige saltvannsfiskene som er vanlig i Norge