4.1 - Torsk

Govva
Creative Commons by-nc-sa
Govva: Wikipedia.

Visste du at Norge eksporterte (solgte til andre land) torsk, sei og hyse for ti milliarder kroner i 2013 ?

  • Familie : Torskefamilien
  • Næringskjede : Altetende (Kolmule, uer, hyse, torsk, sild, reker, lodde,dyreplankton osv)
  • Hvor i havet : Ofte på bunnen ned til 500-600 metersdybde
  • Størrelse : Opptil 200 cm og 60 kg.
  • Kjennetegn : Hakesjegg
  • Største tatt på stang : 47,6 kg og 160 cm lang. Den ble tatt i Sørøya