4.2 - Sei

Sei - Sáidi
Creative Commons by-nc-sa
Sei - Sáidi
Govva: Wikipedia.
  • Familie : Torskefamilien
  • Næringskjede : Krepsdyr, sild, lodde, brisling (småfisk)
  • Hvor i havet : Overflaten, de største er som oftest nærmere bunn.
  • Størrelse : Opptil 120 cm og 20 kg.
  • Kjennetegn : Sidene og buken er sølvgrå mens ryggen er mørkere
  • Største tatt på stang : 22,7 kg.