Duogášgovva
Govva: Pixabay. Creative Commons by-nc-sa

3 - Dyr og organismer i fjæra

I dette kapittelet lærer vi litt om hvilke dyr og organismer som lever i fjæra