4.6 - Hyse

Hyse
Creative Commons by-nc-sa
Hyse
Govva: Wikipedia.
  • Familie : Torskefamilien
  • Næringskjede : små fisker , rogn, snegler, børstemark, sjøstjerner
  • Hvor i havet : 40-300 meter
  • Størrelse : Kan bli opptil 110 cm lang og 20 kg
  • Kjennetegn : Svart flekk under første ryggfinne
  • Største tatt på stang : 7,413 kg