4.9 - Kolmule

Kolmule
Creative Commons by-nc-sa
Kolmule
Govva: Wikipedia.
  • Familie : Torskefamilien
  • Næringskjede : Krill og småfisk
  • Hvor i havet : fra overflaten til 700meters dybde
  • Størrelse : opptil 50 cm lang og 500 gram
  • Kjennetegn : slank kropp, blågrå på ryggen og sølvgrå på sidene