3.1 - Krabber

Pyntekrabbe
Creative Commons by-nc-sa
Pyntekrabbe
Govva: Wikipedia.
Strandkrabbe
Creative Commons by-nc-sa
Strandkrabbe
Govva: Wikipedia.

Husk å passe fingrene om vi fanger noen krabber. Særlig taskekrabben kan klype hardt!

  • Krabber er en form for krepsdyr
  • Det finnes 6793 forskjellige arter
  • Størrelsen varierer fra 5mm til 30cm
  • Langs norskekysten finnes det ca. 30 arter
  • Krabben livnærer seg på åtsel, men kan også aktivt finne seg mat ved eksempel fange fisk
  • Strandkrabben er den vanligste arten i Norge, mens taskekrabben er den som passer best som mat
  • Krabben går sideveis pga. dårlig syn
  • De vanligste artene i Norge er strandkrabbe, svømmekrabbe, taskekrabbe, pyntekrabbe og stankelbeinkrabbe