3.2 - Reker og lus

Sandreke
Creative Commons by-nc-sa
Sandreke
Govva: Wikipedia.
Tangloppe
Creative Commons by-nc-sa
Tangloppe
Govva: Wikipedia.
  • Det spesielle med tangloppen er at man ofte ser de sammen to og to. Hannen sitter på ryggen til hunnen
  • I fjæra finnes også forskjellige reker og lus
  • De vanligste rekene er sandreke, tangreke og tangpungreke
  • Alle tre artene kan kokes og spises
  • Tangpungreken er veldig flink å kamuflere seg i tang og tare
  • Tangrekehunnen går ned på dypere vann på vinterstid. Den kan skifte farge etter omgivelsene
  • Størrelsen varierer men sandreken er den som kan bli størst: opptil 9cm
  • Tanglus og tangloppe er små dyr som lever på grunt vann i fjæra
  • Alle disse artene finnes langs hele den norske kysten