3.3 - Snegler

Kongesnegle
Creative Commons by-nc-sa
Kongesnegle
Govva: Wikipedia.
Albuesnegle
Creative Commons by-nc-sa
Albuesnegle
Govva: Wikipedia.

Forgjellesnegler er en gruppe som omfatter de fleste snegler. Navnet kommer av at de har gjellene foran hjertet.

  • Snegler er kjent for å ha et tykt skall som bosted og skjulested
  • De vanligste sneglene i Norge er tårnsnegl, kongesnegl, pelikanfotsnegl, albuesnegl og vanlig strandsnegl
  • Tårnsneglen og pelikanfotsneglen lever i bløtbunn. Ofte nedgravd
  • Kongesneglen lever i både bløt- og hardbunn
  • Det spesielle med snegler er at de fleste artene lever fra strandlinjen til opptil 1000 meters dyp
  • Albuesneglen trives best på svaberg og vender alltid tilbake etter å ha spist
  • Strandsneglen sitter ofte på tørt land ved fjære sjø, og lever av alger
  • Den vanligste maten til snegler er alger og dødt organisk materiale. Noen snegler kan også spise små sjødyr.