3.4 - Sjøstjerne

Piggsjøstjerne
Creative Commons by-nc-sa
Piggsjøstjerne
Govva: Flickr.
Vanlig korstroll
Creative Commons by-nc-sa
Vanlig korstroll
Govva: Wikipedia.
 • Piggsjøstjerne trives både på hardbunn og bløtbunn, fra fjæra til omtrent 200 meters dyp.
  • Lever av muslinger og snegler.
  • Blir opptil 80 cm.
 • Vanlig korstroll er vår vanligste sjøstjerne på grunt vann.
  • Lever av for det meste av blåskjell, rur og børstemarker.
  • Blir opptil 30 cm.
 • Blodstjerne lever i grunt vann blant steiner og alger.
  • Lever av muslinger og andre smådyr.
  • Blir opptil 12 cm