9

Mii leat dása čohkken moadde girjji, CD-skearru, jietnagirjji ja filmma adveantta ja juovlabasiid birra. Dát leat resurssat maid sáhtát luoikkahit ovttas.no ruovttusiiddus. / Her har vi samlet noen bøker, CD-plater, lydbøker og filmer som inneholder temaer innen adventstida og jula. Dette er ressurser som du kan låne på nettsiden ovttas.no.