Luondu ja biras

8.10 - Mohtorfievrrut

Govva
Creative Commons by-nc-sa
Govva: Ole Magnus Triumf, Kilde: Ovttas.no.
Govva
Creative Commons by-nc-sa
Govva: Ole Magnus Triumf, Kilde: Ovttas.no.

Dat leat ráhkaduvvon garra njuolggadusat mohtorfievrruiguin vuodjit bievlaeatnamis.

Jus vuodjá giđđat go eana lea njuoskkas dahje jus jeaggebáikkiin vuodjá, ráhkadit juvllat čiekŋalis luottaid. Dat dovdojit guhká. Dakkár vuodjin ii dušše billis šattuid, muhto goikada eatnama mii galggašii leat njuoskkas. Juvlaluottat doibmet seammaládje go goivvohat maid rogget go ráhkadit gittiid njuoskaeatnamii ja viesuid birra. Dat čázehuhttet eatnama. Juvlaluottat šaddet johkaroggin. Arvečáhci guorragoahtá juvlaluottaid ja borrá eatnama. Čáhci doalvu eatnama ja dainnalágiin billahuvvá eana vel eambbo.

Eará vahágat maid olbmot dahket lundui:

  • Minerálabohkan
  • Bázahusduvnnit
  • Atomabávkaleamit
  • Atomabázahusat
  • Militeara doaimmat
  • El-fápmodoaimmahagat
  • Johtolat
  • Ozongearddi goarideapmi
  • Gilvvavistebeaktu lassána