Demo - H5P

1.1 - Dialogkort

Dialogkort kan brukes som en drill for å hjelpe elevene til å huske ord, uttrykk eller setninger. Dialogkort kan også brukes til å presentere matematiske problemer eller hjelpe elevene til å huske fakta som historiske hendelser, formler eller navn.