Demo - H5P

1.4 - Dra og slipp -Tekst-

Dra og slipp innholdstype tillater elever å dra et stykke tekst eller et bilde, og slipp den på en eller flere korresponderende dropsoner. Dra og slipp kan brukes til å teste elevens kunnskap om et gitt tema som en variasjon til MULTI spørsmål. Dette kan brukes frittstående, eller de kan tas med i "spørsmåls settet", "interaktive videoer" eller "presentasjoner". Uansett, de er skapt på samme måte.