Demo - H5P

2.2 - Dra og slipp -Bilde-

Dra og slipp innholdstype tillater elever å dra et stykke tekst eller et bilde, og slipp den på en eller flere korresponderende dropsoner. Dra og slipp kan brukes til å teste elevens kunnskap om et gitt tema som en variasjon til MULTI spørsmål. Dra og slipp kan brukes frittstående, eller de kan tas med i spørsmåls settet, interaktive videoer eller presentasjoner. Uansett, de er skapt på samme måte.