Demo - H5P

1.3 - Fyll ut feltene

Fyll ut feltene brukes bl.a til språklæring. En bruker dette ved å fylle ut de tomme feltene. Dette kan hjelpe elevens evne til å forstå sammenhengen og eller grammatiske begreper. Dette kan brukes frittstående, eller de kan tas med i spørsmåls settet, interaktive videoer eller presentasjoner. Uansett, de er skapt på samme måte.