Demo - H5P

2.8 - Flashcard

Denne innholdstypen er et sett av kort som inneholder et bilde på den ene side av kortet, og en tilsvarende bilde med tekst på den andre siden. Eleven blir bedt om å skrive inn et ord eller uttrykk som tilsvarer det på bildet, før man kan sjekke om det man har svart er riktig.

Flashcards kan bl.a. brukes til å lære seg nye ord, uttrykk eller setninger. Det er ingen begrensninger over antall bilder du kan ha i karusellen.