Demo - H5P

2.3 - Finn hotspot

Innholdstypen "finn hotspot" gir forfatteren mulighet til å legge ulike hotspots på bilder og grafikk. Brukeren trykker på den skjulte hotspotten for å avsløre en tilhørende tekst. Denne innholdstypen tillater sluttbrukere å trykke et sted på et bilde, for så å få tilbakemelding på om det var riktig eller feil i henhold til oppgavebeskrivelsen. Hotspots kan enten defineres som riktig eller galt, og forfatteren kan gi tilbakemeldinger i begge tilfeller. Forfatteren kan også definere en tilbakemelding dersom sluttbruker velger å trykke på et sted som verken defineres som korrekt eller feil hotspot.