Demo - H5P

2.7 - Course Presentation

Course presentation består av en type bildekarusell, tekster, søkeord, videoer, fylle ut feltene, multi oppgaver og sammendrag av oppgavene. Elever kan oppleve nye læremidler og teste ut sine kunnskaper og hukommelse i denne innholdstypen.