Demo - H5P

2.6 - Tidslinje

I innholdstypen tidslinje kan du plassere en sekvens av hendelser i kronologisk rekkefølge.