Demo - H5P

1.2 - Marker ord

Marker ordene tillater innholdsidesignere til å lage tekst med et definert sett med riktige ord. Sluttbrukeren streker/klikker/markerer ord i henhold til oppgavebeskrivelsen. Det er ubegrenset hvor mange ord som kan gjøres riktig. Sluttbrukeren kan markere hvilket som helst ord i teksten. Marker ord kan inkluderes i "presentasjon", "interaktiv video", "spørsmål sett" og som et enkeltstående underkapittel.