Demo - H5P

1.6 - Dokumentasjons verktøy

Dokumentasjons verktøy har som mål å gjøre det lettere å nå målet i f.eks et prosjekt. I hvert trinn, kan forfatteren selv definere hvilket innhold trinnet skal bestå i. Innholdet kan være ren tekst, input felt, definisjoner og vurderinger. Etter publisering, vil brukeren bli tatt gjennom trinnene i veiviseren. På det siste trinnet i veiviseren kan brukeren generere et dokument med alle innspill som er sendt inn. Dette dokumentet kan lastes ned.