Sátnelistu

Geahččal iežat - Quizlet!
A B D E G J L M N O P R S T U V å
åejjie

hode

åerie

blodåre

åerie

blodåre

aevhkie

nytte

åssjaldahkine

med tanken

biehkie

ingrediens

dabraldahkesne

festet i

daektieh

muskler

dotkijh

forskere

dovletje

i gamle dager

eejnegen

bestandig, alltid

gååledidh

å bli forkjølt

gaarhkh

kraft

geerve

voksen

jïevkehte

slår

jïevkehtidh

slå om hjertet

laanestidh

å smitte (om sykdom)

leehpedh

koagulere, VI

leehpie

koagulere, 3p. sg. nom.

lïhtsh

ledd

lïhtsh-baanth

leddbånd

lijv-åerie

*pulsåre

luhkiegööktegïeten tjåelesne

i tolvfinger tarmen

maadteraajja

stamfar

nahtadidh

å benytte

nahtadimmie

fordøyelsen

nahtadimmietjaetsine

med magesyre

njeervedh

knuse i stykker

njevlehkh

slimhinner

ovledh

å få infeksjon, IV

pulse

puls

roejte

lår

rööpses vïrre-daablh

røde blodpletter

siegkiestjåalan

til tynntarmen

skïemtjelassi vööste vaarjelidh

dam daaroen gïelesne gåhtja: immunforsvar

stueriemdidh

å forstørre

sueskieh

å tygge, pres. 3p. pl.

tjaeledh

å skrive

tjarme

neve

tjïektjedh-åerie

pulsåre

tjïektjedh-åerie

slå om puls, IV

tjïektjh

slag

utnedh

å ha

utniejin

de hadde

uv-laemtjieh

uv-stråler

uv-laemtjiej

uv-stråler, pl. gen.

vaajmoe saejrede

vont i hjertet

veelkes vïrre-daablh

vite blodpletter

vïekesjadtedh

balansere

voeresbuajtan

til tykktarmen, endetarmen