Lohkanmokta

Oahpponeavvu birra

Ulbmiljoavku ja ulbmilat

Ulbmiljoavku:

Dát lohkanmokta prošeakta lea heivehuvvon nuoraidskuvlla dássái.
Sullasačča sáhttá čađahit maiddái mánáidskuvllas, muhto dalle heiveha girjjiid dan agi mielde mas oahppit leat.

Ulbmilat:

Lohkanmokta prošeavtta ulbmil lea ohppiid movttiidahttit lohkat. Oahppit galget olu lohkat vai hárjánit lohkat ja vai dađistaga šaddet njuovžileappot lohkat nu ahte ipmirdit sisdoalu. Lohkama bokte galget maid oahppat ođđa sániid ja dadjanvugiid. Iešguđetlágan barggut ja praktihkalaš bargovuogit leat dehálaččat boktit ja doalahit lohkan- ja bargomovtta. Variašuvdna šáŋŋeriin, suopmaniin, sisdoalus, teakstahivvodagas ja das man váttis teaksta lea, lea dehálaš vai buohkaide lea juoga masa liikojit.

Prošeakta lea maid oahpaheaddjái reaidun oaidnit makkár riektačállinnjuolggadusaiguin guhtege oahppi rahča ja masa oahpaheaddji ferte bidjat deattu maŋŋelis oahpahusas.

Geahča maiddái gelbbolašvuođamihttomeriid LOGA EAMBBO vuolde.