Lohkanmokta
Duogášgovva
Creative Commons by-nc-sa

Nubbi girji

"Márjjá cummesteapmi lei dego girjin. Juos giddejin čalmmiid de girden guhkás bajás máilmmi ávvosii, sáhtten oaidnit násttiid, ja eatnama julggiidan vuolde, olles gorudis čukkodii ja sakŋidii, gitta juolgesuorbmagežiide."