Lohkanmokta
Duogášgovva
Creative Commons by-nc-sa

Njealját girji

"Ii lean álki leat Ivan Olsen. Dál Ivanis ledje guoktenama: Meahccenigá ja Gumme-Tarzan."