Norgga Filkkat - Norgga eatnandieđa ja servodat

Oahpponeavvu birra

Govva
Creative Commons by-nc-sa
Govva: .

Norgga filkkat.

Norgga eatnandieđa ja servodat.

Girječállit ja Kolofon girjelágádus O.S.

Olggoš: Kolofon girjálágádus O.S.

Buvttadeapmi ja lágideapmi: Kolofon girjelágádus O.S.

Kárta, govat ja logot leat geavahuvvon vuoigatvuođadoalliid šiehtadusa mielde.

Prentejeaddji Punkt1, Oslo

ISBN: 978-82-300-0408-1

Prosjektet 'Russiske og samiske hefter' er innvilget støtte av Barentssekretatiatet.

Prosjektet ble administrert av Lars-Joar Halonen, rektor ved Tromssa Sámeskuvla - Sameskolen i Troms, 9325 Bardufoss.

Prosjektet "Tospråklige temahefter og støttemateriell" er ledet av Kamil Øzerk.