Norgga Filkkat - Norgga eatnandieđa ja servodat
Duogášgovva
Creative Commons by-nc-sa

7 - Oanehis čoahkkáigeassu

Dán girjjis leat gieđahallan iešguđetge beliid Norggas. Leat geahčadan muhtun eatnandieđalaš sániid, doahpagiid ja dajahusaid.

Leat maid oaidnán govaid iešguđetge sajiin Norggas.

Váldoulbmil dán girjjis lea filkkaid ovdanbuktin:

Gos filkkat leat, mo olbmot ellet dain iešguđetge filkkain, filkkaid dovdomearkkat, dálkkádatdilálaš-vuođat ja oahppo-institušuvnnat.

Norga lea guhkes riika, čáppa riika, riika mas leat 19 filkka, ja juohke filkkas leat sierra eatnandieđalaš ja servodateallin iešvuođat.

Sáhtát viidásat bargat filkkaiguin dán faktagirjái gullevaš bargogirjjis.