Åarjelsaemien raajese-learoe

Tjaelijen bïjre

TJAELIJH

Sig-Britt Persson, Saemien Lohkemejarnge/Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

Elin Fjellheim, Saemien Lohkemejarnge/Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

Madeleine Renhuvud, illustratør

Referansegruppe:

Anita Dunfjeld Aagård, lærer Snåasen skuvle/Snåsa ungdomsskole

Marit Margrethe Fjellheim, lærer Röörosen jåarhkeskuvle/Røros videregående skole, Aajege

Mikael Vinka, professor i sørsamisk språk, Umeå universitet

Andre:

Lasse Wigelius, Ovttas/Aktan/Aktesne