Luonddu eallin - Smávvaeallit, jávrrit ja guollešlájat

Sátnelistu

Geahččal iežat - Quizlet!
Á B C Č D E F G H J L M N O P R S Š V
Áhpi

Hav, storhav

Ájadápmot

Bekkeørret

Bajildusčáhci

Overflatevann

Bárku

Bark

Beassi

Reir

Biebmanealáhus

Oppdrettsnæring

Biepmus / Bibmosa

Næring

Biepmusgoallus

Næringskjede

Biepmussálti

Næringssalt

Biergoborri

Kjøtteter

Billárdivri

Skadeinsekt

Boahkkubiergu

Pinnekjøtt

Boradivri

Rovinsekt

Boraealli

Rovdyr

Boraguolli

Rovfisk

Borakeahttá

Uten å spise

Boraspire

Rovdyr

Botneguolli

Bunnfisk

Buica

Spiss

Buokčalit

Dykke

Buođđu

Demning

Buvttadeaddji

Produsent

Čáhccas

Våt

Čáhcedivri

Vanninsekt

Čáhceealli

Vanndyr

Čáhcejeahkki

Vanntett

Čáhceoaivi

Vannoverflate

Čáhcešaddu

Vannplante

Čáhcesitnu

Botngress

Čáihni

Hakkespett

Čázádat

Vassdrag

Čađačuovgi

Gjennomsiktig

Čeavrris

Oter

Čiekčá

Havørn

Čieŋal / čiekŋalis

Dyp / dypt

Coagis/coages

Grunn (om vann)

Čoađgi

Kvinand

Cuoppu/cubbot

Frosk/frosker

Čuovža

Sik

Dagadit

Pare seg (insekter)

Dápmot

Ørret

Deahkki

Muskel

Deappu/debbot

Alge/alger

Dipmaealli/šliiveealli

Bløtdyr

Divri

Insekt

Dorka

Pels

Dorskeguolli

Torskefisk

Dovdda

Føler

Dovddasealla

Sansecelle

Dovdočoarvi

Følehorn

Duottarjávri

Fjellvann

Duottarjávri

Fjellvann

Ealán

Organisme

Eananassi

Øverste jordlag

Eatnánit

Formere seg

Eatnanvuloš

Underjordisk

Ekovuogádat

Økosystem

Faskkonnjuovčča

Raspetunge

Fihčču

Svømmehud

Fotosyntesa/okten

Fotosyntese

Fuolahit

Sørge for, ha omsorg for

Gáddeavádat

Strandsone

Gáddebuvvet

Strandsnipe

Gáddečuoika

Fjærmygg

Gádderássi

Kattehale

Gáddesitnu

Dunkjevle

Gálaloddi

Vadefugl

Galbarihcci

Skilpadde

Gárggogáddi

Strandkant

Gárgidit

Rømme

Girjeadeaddi

Granbarkebille

Golaheaddji

Forbruker, konsument

Golggus

Væske

Gotka

Maur

Gotkasuvri

Maursyre

Gođđit

Gyte

Guiski

Vannsnegle

Guolleseaillus

Fiskehermetikk

Guollešládja

Fiskeart

Guorba

Karrig

Guovžur

Fjellørret

Guvžá/Mearradápmot

Sjøørret

Háhppilit

Raskt

Hásselneahtti

Hasselnøtt

Hávga

Gjedde

Heagga

Liv

Heakkadit

Ånde

Heivehannákca

Tilpasningsevne

Hoaššacihci

Sivspurv

Jávrebotni

Innsjøbunn

Jávreskálžu

Dammusling

Jávri

Innsjø

Jeaggejávri

Myrinnsjø

Jeaggi

Myr

Jeahkil

Vanntett

Jiehkki

Isbre

Jiekŋaáigi

Istid

Jogaš

Bekk

Johka

Elv

Jursi

Gnager

Laksemáhtu

Meitemark

Lákta

Våt

Lastamuorat

Løvtrær

Láttu

Damm

Lađasealli

Leddyr

Lihtor

Rovdyr

Liiki

Hud

Loahppelákca

Rømme

Loddi

Fugl

Lohppet

Gro igjen

Luossaguolli

Laksefisk

Mádjit

Bever

Máhtu

Orm

Máihli

Nektar

Mannet

Legge egg

Maŋeščakča

Den siste del av høsten

Maŋisboahti

Etterkommer

Mealgadaš

Stor

Mearra

Sjø

Mearradápmot/Guvžá

Sjøørret

Mirkourttas

Selsnepe

Miŋka

Mink

Miŋkamáddodat

Minkstamme

Mollejeaddji/eananduhtti/ háddjejeaddji

Nedbryter
- Organismmat mat háddjejit jápma organismmaid biepmusávnnasin ja máhcahit daid birrajohtimii
- Organismer som bryter ned døde organismer til humusstoff og fører det tilbake til kretsløpet

Molssaliekkas

Vekselvarme

Muddet

Tilpasse

Nálli

Bestand, rase

Neahteealli

Mårdyr

Njáhká

Lake

Njavgat/njavges

Glatt

Njiččehas

Pattedyr

Njiŋŋelas

Hunn

Njoammut

Krypdyr

Njoammuvuođđu

Krypesåle

Njuoskkádat

Nedbør

Oaivvuš

Utløp, os

Oarádat

Kanal

Oksygena

Oksygen

Ollesbuokči

Dykkende
- Lottit mat buokčalit ollásit čázevuollái, go leat biepmu ohcamin
- Ender som dykker fullstendig under vann etter maten

Organisma

Organisme
- Šattuin, ealliin ja guobbariin geavahuvvon oktasaš namahus
- Felles betegnelse på planter, dyr og sopp

Plankton

Plankton

Planktonealli

Dyreplankton

Planktonšaddu

Planteplankton

Ráksá

Kjertel

Ráktoguolli

Klippfisk

Rásselohkku

Gresshoppe

Rávdu

Røye

Reabbá

Kreps

Reabbáeallit

Skalldyr

Riddočáhci

Kyst

Rievssatfálli

Jaktfalk

Riggeealli

Virveldyr

Riipu

Snegle

Rikkeheapmi

Virvelløse dyr

Šaddobázahus

Planterest

Šaddoborri

Planteeter

Šaddocealla

Plantecelle

Šaddomáihli

Plantesaft

Šaddomoalut

Planterester

Šaddoruohtas/ruohttasat

Planterot/røtter

Šaddoširrát

Bladlus

Saivačáhci

Ferskvann

Sálaš/sállašat

Bytte, fangst

Sáltečáhci

Saltvann

Sálteguolli

Saltfisk

Šattolaš

Næringsrik

Skálžu

Skjell

Šládja

Art

Šlieddaealli/dipmaealli

Bløtdyr

Šliivi

Slim

Sogalaš

I slekt med

Sohkaršolgi/golggus

Plantesaft

Šođbat/šođbes

Slank, elegant

Spierroguolli

Stimfisk

Sulastahttit

Ligne på

Suodjevearju

Forsvarsvåpen

Valis

Sjørøye

Varris

Hann

Vierrásat

Fremmede

Vujohat

Sted hvor man synker

Vujohat jeaggi

Søkkemyr

Vuoigáiduvvat/vuogáiduvvon

Tilpasse seg

Vuopmi

Skog

Vuovdesáhpán

Skogmus

Vuođgnit/vuođgná

Drive lurejakt

Vuskkon

Abbor