2 - Et ord setninger

En hel setning kan på sørsamisk bestå av ett eller flere ord. /Akte ållesth jiehtege åarjelsaemien barre akte baakoe maahta årrodh.

fortellende: Tjåetskeme. Det er kaldt.

lohkem, tjaalam, byöpmedem

befaling: Gåårvedh! Kle på deg!, båetieh, vaedtsieh