Læringsressurser til Samenes nasjonaldag

Árdna - Samisk kulturmagasin

Kvinners plass i det samiske samfunnet er tema i Árdna denne gang. Elsa Laula Renberg betraktes som en av de sterke kvinner. Vi går tilbake i tid for å lære mer om hennes betydning for det samiske folk.