Læringsressurser til Samenes nasjonaldag

ČSV - Samisk kulturmagasin

Samefolkets dag og Elsa Laula Renberg.

I 1997 var det 80 år siden at samene som folkegruppe for første gang var samlet for å starte med organisasjonsarbeid. Det skjedde i Trondheim 6. februar 1917.