Læringsressurser til Samenes nasjonaldag

Presentasjon Sámi álbmotbeaivvi